Ledningsoplysninger

Hele vandværkets ledningsnet er nu lagt på nettet i en ny og bedre udgave end tidligere. Du kan søge på din adresse og printe ud i målbare print. Vær opmærksom på at vandværket ikke ligger inde med oplysninger om ledningsnet efter stophane (på privat grund). Klik på billedet herunder og du kommer videre til vore ledningsoplysninger:

Alle graveaktører skal stadig søge gennem LER, men kan bruge ovennævnte link som suplement til de fremsendte oplysninger.

Husk der skal søges ledningsoplysninger ved alt gravearbejde, herunder nedramning, pæleboring, underboring m.v., både i offentlige arealer og private arealer. Skal du fælde træer, rykke hæk op eller lignende gælder samme forpigtigelse.

Asser Rigs Vej 54, Kristrup | 8960 Randers SØ | Telefon 86 40 98 82  |  CVR nr 34 744 726


Vi er medlem af:
Dansk vandværker
VPU Randers
Randers vandråd