4. marts 2009

Du kan ved at klikke på nedenstående link læse en artikkel om alderen på det drikkevand der leveres fra Kristrup Vandværk:

Kristrup vand - et levn fra istiden

Asser Rigs Vej 54, Kristrup | 8960 Randers SØ | Telefon 86 40 98 82  |  CVR nr 34 744 726


Vi er medlem af:
Dansk vandværker
VPU Randers
Randers vandråd