Skip to main content

4. marts 2009

Du kan ved at klikke på nedenstående link læse en artikkel om alderen på det drikkevand der leveres fra Kristrup Vandværk:

Kristrup vand - et levn fra istiden