21. maj 2015

Bestyrelsen har besluttet at sætte beskyttelsen af vort drikkevand på dagsordenen. Der er derfor omdelt en pjece med opfordring til at lade være med at bruge pesticider m.v. og i stedet bruge et hakkejern.

Brochuren kan ses her. Inden i brochuren ligger et indstik. Denne kan ses her og her.

Asser Rigs Vej 54, Kristrup | 8960 Randers SØ | Telefon 86 40 98 82  |  CVR nr 34 744 726


Vi er medlem af:
Dansk vandværker
VPU Randers
Randers vandråd