Skip to main content

1. april 2016

Om- & tilbygningen af vandværket på Asser Rigs Vej 54 er nu i fuld gang. der opføres nyt kontor og mødelokale. Der ud over ombygges eksisterende kontor med toilet og bad og skal der ud over bruges som arkivrum. Adgang til eksisterende pumperum ændres således at der fremover kun vil være adgang fra eksisterende værksted.

Efter planen skal der være endelig aflevering den 30. maj 2016.

Bestyrelsen arbejder på et åbent hus arrangement i august. Nærmere om dette senere.