14. april 2016

Så har der været rejsegilde på vandværkets nye tilbygning.

Det forventes at tidsplanen overholdes.

Asser Rigs Vej 54, Kristrup | 8960 Randers SØ | Telefon 86 40 98 82  |  CVR nr 34 744 726


Vi er medlem af:
Dansk vandværker
VPU Randers
Randers vandråd