16. januar 2017

Årsopgørelserne er nu lavet og afleveret til Betalingsservice, som udsender disse. Til de forbrugere der ikke får trukket automatisk, vær opmærksom på at betalingsfristen er den 1. februar. Årsopgørelserne kan ses under forbrugerlogin.

Asser Rigs Vej 54, Kristrup | 8960 Randers SØ | Telefon 86 40 98 82  |  CVR nr 34 744 726


Vi er medlem af:
Dansk vandværker
VPU Randers
Randers vandråd