22. marts 2017

Bestyrelsen har, efter generalforsamlingen, konstitueret sig med Henrik S. Møller som formand og Jens-Erik Thomsen som næstformand.

Asser Rigs Vej 54, Kristrup | 8960 Randers SØ | Telefon 86 40 98 82  |  CVR nr 34 744 726


Vi er medlem af:
Dansk vandværker
VPU Randers
Randers vandråd