19. oktober 2017

Tilkobling af hovedledningen og forbrugerne på Kristrup Møllevej forventes at ske i uge 43. De forbrugere der skal have udskiftet deres jordledning (fra stophane/skel til måler) bedes derfor kontakte deres håndværkere. Vandværket sørger for tilkobling af jordledning til stikledning.

Asser Rigs Vej 54, Kristrup | 8960 Randers SØ | Telefon 86 40 98 82  |  CVR nr 34 744 726


Vi er medlem af:
Dansk vandværker
VPU Randers
Randers vandråd