9. januar 2018

Opgørelserne udsendes via Betalingsservice, sammen med takstblad og nyhedsbrev i uge 3/4. Vær opmærksom på betalingsfristen, som er den 1. februar. Årets nyhedsbrev kan ses her.

Asser Rigs Vej 54, Kristrup | 8960 Randers SØ | Telefon 86 40 98 82  |  CVR nr 34 744 726


Vi er medlem af:
Dansk vandværker
VPU Randers
Randers vandråd