Skip to main content

9. januar 2018

Opgørelserne udsendes via Betalingsservice, sammen med takstblad og nyhedsbrev i uge 3/4. Vær opmærksom på betalingsfristen, som er den 1. februar. Årets nyhedsbrev kan ses her.