26. marts 2018

Efter udskiftning af pumper, på udpumpningsanlægget, på Asser Rigs Vej, er turen nu kommet til Gl. Clausholmvej. Udskiftningen sker uden gener for forbrugerne. udskiftningen sker pga. alder på eksisterende anlæg. Vi forventer en besparelse på el på omkring 20 % på udpumpning, hvilket vil svare til en besparelse på 6.000 til 7.000 kW/år.

Asser Rigs Vej 54, Kristrup | 8960 Randers SØ | Telefon 86 40 98 82  |  CVR nr 34 744 726


Vi er medlem af:
Dansk vandværker
VPU Randers
Randers vandråd