Skip to main content

26. marts 2018

Efter udskiftning af pumper, på udpumpningsanlægget, på Asser Rigs Vej, er turen nu kommet til Gl. Clausholmvej. Udskiftningen sker uden gener for forbrugerne. udskiftningen sker pga. alder på eksisterende anlæg. Vi forventer en besparelse på el på omkring 20 % på udpumpning, hvilket vil svare til en besparelse på 6.000 til 7.000 kW/år.