30. januar 2019

Vi har lagt ny hovedledning på Rs. Hougårds Vej 1-7 og etableret nyt stik til Valdemarsvej 5. Vi mangler nu kun at lægge belægningen, men det afventer en længere periode med tøvejr.  

Årsopgørelserne for 2018 er udsendt og kan ses under forbruger login. Betalingsfrist 1. februar 2019. Indkaldelse til generalforsamling den 20. marts 2019 er udsendt sammen med opgørelserne.

Asser Rigs Vej 54, Kristrup | 8960 Randers SØ | Telefon 86 40 98 82  |  CVR nr 34 744 726


Vi er medlem af:
Dansk vandværker
VPU Randers
Randers vandråd