20. maj 2021

Generalforsamlingen 2021 er pga. Covid-19 udsat til september måned. Hold øje med Din Avis, hvor endelig indkaldelse med dato vil blive annonceret.

Vi har nu nedtaget et antal målere til kontrol. Resultatet af denne kontrol vil kunne ses her på siden når den foreligger.

Asser Rigs Vej 54, Kristrup | 8960 Randers SØ | Telefon 86 40 98 82  |  CVR nr 34 744 726


Vi er medlem af:
Dansk vandværker
VPU Randers
Randers vandråd