Skip to main content

25. februar 2022

Kristrup Vandværk har afgivet dette høringssvar i forbindelse med udvidelsen af Nordic Waste i Ølst:

Som formand for Kristrup Vandværk a.m.b.a skal jeg på vegne af bestyrelsen udtrykke vores store betænkeligheder ved, at der gives tilladelse til, at Nordic Waste udvider sine aktiviteter i Ølst som foreslået i lokalplan 705. Aktiviteterne med behandling af forurenet jord vil ske ca 500 m fra det grundvandsmagasin, hvorfra Kristrup Vandværk udvinder drikkevand til 1.800 forbrugere i Kristrup. Der er ikke foretaget detaljerede undersøgelser om risikoen for nedsivning af giftige og forurenende stoffer fra behandlingen af det forurenede jord.nu eller i fremtiden, og så længe at dette ikke er sket, er vi meget utrygge ved risikoen for, at et unikt grundvandsmagasin ødelægges. Vi kan derfor ikke anbefale, at der gives tilladelse til udvidelserne af aktiviteterne i området. Vores drikkevand er unikt, og er desværre udfordret mange andre steder i Danmark. Der er ingen grund til, at skabe nye udfordringer ved håndtering af forurenet jord så tæt på et vigtigt grundvandsmagasin.

Med venlig hilsen
Jens-Erik Thomsen
formand Kristrup Vandværk a.m.b.a

Kristrup Vandværk 8960 Randers SØ

Øvrige høringssvar kan ses her læs her