Skip to main content

24. marts 2022

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Jens-Erik Thomsen som formand og Lasse Rasmussen som næstformand.