Skip to main content

01. juli 2024

Vi er i gang med at montere solceller på taget af den gamle bygning på Asser Rigs Vej. Vi vil på den måde, sammen med det tidligere etablerede nedsivningsanlæg, gerne have en grønnere profil.

Solcelle anlægget etableres med batterianlæg og kan producere 25MWh om året. Vi kan formentlig ikke udnytte produktionen 100%, men med et årligt elforbrug på 75MWh om året vil det give os en væsentlig reduktion i den købte strøm. Anlægget forventes sat i drift den 11. juli 2024.