Nyt vandværk

På de sidste tre års generalforsamlinger har vi orienteret om projekt nyt vandværk, som placeres på Asser Rigs Vej, hvor det eksisterende også ligger. Det nye vandværk skal erstatte vandværket på Gl.
Clausholmvej, hvor Randers Kommune har sløjfet de gamle byggelinjer og lagt nogle nye mere vidtgående på ejendommen.

Vi vil løbende her orientere om hvor langt vi er i processen. Vi er nu gået i gang med at etablere et nedsivningsbassin til vores skyllevand. Her vil vi opnå en besparelse i omegnen af kr. 20.000/år, idet vi i dag leder til kloak.

 • 5. september 2022 Vi har nu haft opstartsmøde med hovedentreprenør, graveentreprenør og rådgiver og er klar til at gå i gang.
 • 14. september 2022 Nedsivningsbassin er nu færdig og der er gravet ud til den del af bygning der skal rumme ny rentvandstank.
 • 30. september 2022 Udgravningen er nu tømt for vand og der gøres nu klar til støbning af fundament og sokkel i kælderafdelingen.
 • 14. oktober 2022 Der er nu støbt gulv i kælder, som er den del af bygning, hvor den rustfri rentvandstank skal stå.
 • 28. oktober 2022 Sokler i kælderafdelingen er nu støbt og vi begynder nu at gøre klar til den øvre del.
 • 11. november 2022 Kælderdel er nu næsten støbt færdig. Vi begynder at trække rør til skyllevandsbassin og til den del der skal forbinde de to rentvandstanke.
 • 25. november 2022 Den øverste del og trappe er nu støbt færdig. Skyllevandsledning er etableret. Spær er rejst.
 • 9. december 2022 Det første lag tagpap er nu lagt og materialer til inder mur er leveret.
 • 23. december 2022 Inder mure, der opføres i lette materialer med isolering, er nu godt på vej.
 • 6. januar 2023 Inderste lette væg er nu godt på vej og elektriker er godt i gang med at trække kabler i huset
 • 20. januar 2023 Inderste lette væg pudses op og males inden loft sættes op.

Asser Rigs Vej 54, Kristrup | 8960 Randers SØ | Telefon 86 40 98 82  |  CVR nr 34 744 726


Vi er medlem af:
Dansk vandværker
VPU Randers
Randers vandråd