Skip to main content

Nyt vandværk

På de sidste tre års generalforsamlinger har vi orienteret om projekt nyt vandværk, som placeres på Asser Rigs Vej, hvor det eksisterende også ligger. Det nye vandværk skal erstatte vandværket på Gl.
Clausholmvej, hvor Randers Kommune har sløjfet de gamle byggelinjer og lagt nogle nye mere vidtgående på ejendommen.

Vi vil løbende her orientere om hvor langt vi er i processen. Vi er nu gået i gang med at etablere et nedsivningsbassin til vores skyllevand. Her vil vi opnå en besparelse i omegnen af kr. 20.000/år, idet vi i dag leder til kloak.

 • 5. september 2022 Vi har nu haft opstartsmøde med hovedentreprenør, graveentreprenør og rådgiver og er klar til at gå i gang.
 • 14. september 2022 Nedsivningsbassin er nu færdig og der er gravet ud til den del af bygning der skal rumme ny rentvandstank.
 • 30. september 2022 Udgravningen er nu tømt for vand og der gøres nu klar til støbning af fundament og sokkel i kælderafdelingen.
 • 14. oktober 2022 Der er nu støbt gulv i kælder, som er den del af bygning, hvor den rustfri rentvandstank skal stå.
 • 28. oktober 2022 Sokler i kælderafdelingen er nu støbt og vi begynder nu at gøre klar til den øvre del.
 • 11. november 2022 Kælderdel er nu næsten støbt færdig. Vi begynder at trække rør til skyllevandsbassin og til den del der skal forbinde de to rentvandstanke.
 • 25. november 2022 Den øverste del og trappe er nu støbt færdig. Skyllevandsledning er etableret. Spær er rejst.
 • 9. december 2022 Det første lag tagpap er nu lagt og materialer til inder mur er leveret.
 • 23. december 2022 Inder mure, der opføres i lette materialer med isolering, er nu godt på vej.
 • 6. januar 2023 Inderste lette væg er nu godt på vej og elektriker er godt i gang med at trække kabler i huset
 • 20. januar 2023 Inderste lette væg pudses op og males inden loft sættes op.
 • 3. februar 2023 Vi er nu godt i gang med at sætte lofter op, maler er næsten færdig. Vi har trukket kabler mellem de to værker og lagt ny afgangsledning til det nye vandværk.
 • 17. februar 2023 Bygningen har nu fået etableret el, der er monteret affugtningsanlæg og maler er færdig med væggene. Vi er nu klar til at få svejst ny rentvandstank. Vi har nu taget nedsivningsanlægget i brug og det fungerer efter hensigten.
 • 3. marts 2023 bygningen er nu ryddet og gjort klar til op svejsning af ny rentvandstank i rustfrit stål. Forventes igangsat i uge 11.
 • 17. marts 2023 Vi er nu begyndt, og er godt på vej,  på den ydre mur. Vi har nu modtaget al stål til den nye rentvandstank sammen med det grej der skal bruges ved svejsning af tank. Svejsning påbegyndes mandag.
 • 31. marts 2023 Murer er nu i gang med ydermur , er færdig med sydsiden og godt i gang med nord og vestsiden. Ny rentvandsbeholder er nu også godt i gang og forventes færdig i midten af april. Smedene overnatter på pladsen mandag til torsdag
 • 14. april 2023 Rentvandstank er nu  svejst færdig. Murer er gået i gang med sidste side. Smede mangler nu kun at få ryddet op på pladsen så vi kan begynde at få installeret filter, rørføringer m.v.
 • 28. april 2023 Vi har nu fået alle de store ting i huset og der er sat vindue i gavl mod øst. Rørarbejdet inde i bygning er i fuld gang og det begynder nu at ligne et vandværk.
 • 12. maj 2023 Vi har nu fået placeret kompressor, skylleluftsblæser og skyllepumpe og rørarbejde pågår stadig. Den sidste mur er nu muret op omkring vinduesparti mod øst.
 • 26. maj 2023 Rørføringer er nu 95 % færdige. Dør til nødudgang monteret. Tagrender monteret. Vi er i gang med at trække vandledning mellem de to rentvandstanke. Boringer er nu færdig ombygget.
 • 9. juni 2023 Taget er nu færdigt, mangler det sidste i gavlene, så er bygning ved at være færdig. De to rentvandstanke er nu koblet sammen. Etablering af måleinstrumenter er påbegyndt. Elektriker er i fuld gang
 • 23. juni 2023 Elektriker er nu næsten færdig. Boringer ved at blive koblet om med installationer. Nye Råvandsledninger trækkes til nyt og gammelt værk.
 • 7. juli 2023 Elektriker er nu færdig i huset. Alle forbindelser og ventiler m.v. er testet. Alle råvandsledninger er nu omlagt og er i drift. Huset er nu 99,9% færdigt. Affugtningsanlæg kører så vi er klar til at lægge gulv.
 • 21. juli 2023 Gulv er nu lagt og er hærdet. Vi har fået lagt styringer ind og er så småt begyndt at køre anlægget ind. I de næste tre uger leder vi vand i vort nedsivningsbassin. Herefter kan vi, hvis bakteriologien er i orden begynde at levere vand til ledningsnettet. Vi holder nu en lille feriepause med opdateringer her. Vi vender tilbage i uge 33.
 • 18. august 2023 Udvendigt er der ikke sket meget hen over sommeren, men indvendigt er der sket en del. Anlægget er nu færdigmonteret og den indkøring vi omtalte sidst fungerer fint.
 • 25. august 2023 Vi er begyndt på færdiggørelsen udvendigt med anlæg af 4 p-pladser (krav fra Randers Kommune) og belægning i indkørslen. Vi har fået lagt regnvandsledninger ned til nedsivningsbassin, således vi nedsiver regnvand fra bygning på egen grund.
 • 9. september 2023 Så er vi nået til dagen for indvielse af det nye vandværk. Vore håndværkere har arbejdet hårdt for at blive færdige til tiden. Kl. 10.05 holdt Borgmester Torben Hansen åbningstalen og indviede det nye vandværk.
 • 18. oktober 2023 Det nye vandværk er nu sat i fuld drift. Det betyder at vi nu leverer al vand fra Asser Rigs Vej. Anlægget på Gl. Clausholmvej er i en periode back up, men nedlægges inden årets udgang.