Skip to main content

Formål

Vandværkets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Vision

Vandværkets vision er aktivt at beskytte grundvandsresurserne, aktivt arbejde for opdaterede tekniske anlæg samt sikre en ansvarlig og sikker drift.